بخش گوارش

سال سوم، آبان ماه بود که بخش گوارش را راند می کردم. اکثر بیماران پیوندی بودند و کمپلیکه! استاد هم فقط روزهای یک شنبه، سه شنبه، چهار شنبه برای راند می آمد و من بودم  و بیمارانیکه واقعا نمی دانستم چه کارشان کنم!!! البته بخش فلو هم داشت. فلوی محترم سال یک بودند و از یکی از بیمارستانهای تهران آمده بودند. از ان فلوهایی که منتظر فرصت بودند تا بگویند. شما کاری نمی کنید، تنبلید، کم کشیک می دهید و .... این فلوی محترم نه تنها در راند هیچ کمکی به من نمی کردند که بالعکس کل راند مرا به اغتشاش می کشیدند!!! ساعت 8:30 صبح زمانیکه ما هنوز مورنینگ بودیم داخل بخش می آمد و منتظر می ماند تا من برسم اما راند را شروع نمی کرد! و دنبالم راه می افتاد و آنقدر سر راند صحبت می کرد که تا استاد می رسید من فقط 4 یا 5 مریض را راند کرده بودم و آن وقت من می ماندم و شرمندگی پیش استاد. راند استاد که تمام می شد با استاد می رفت من می ماندم و انبوه کارها!!! چند بار غیر مستقیم به او گفتم وظیفه راند بخش با رزیدنت است و فلو هیچ وظیفه ای در قبال راند ندارد و بگذارد من راندم را انجام دهم ولی انگار اوضاع بدتر می شد! شروع کرده بود به جای درس پرسیدن از اینترن و اکسترن از من درس می پرسید!!! بالاخره یک روز موقع راند هر چیزی که می گفت بر عکسش را انجام دادم و نگذاشتم وقت راند را بگیرد و مستقیم هم گفتم مانع کار بخش است.... چیزی نگفت اما فردایش استاد سر راند حاضر شد و شروع کرد به گرفتن ایرادهایی که فلوی محترم می گرفتند!!! شصتم خبر دار شد فلوی محترم زیراب مرا پیش استاد زده!!! بعد از راند با استاد جدا صحبت کردم و کل مشکلات بخش را توضیح دادم ، گفتم که فلو نه تنها کمکی به من نمی کند به این بهانه که دانشگاه اینجا تهران نیست دائما دارد وقت راند را برای مسائل بیهوده می گیرد و من مجبورم برای جبران کاستی ها تا 6 عصر در بیمارستان بمانم.... از فردایش فلو با استاد می آمد و با استاد می رفت!!! راند من با دانشجویان قبل از امدن استاد تمام می شد و کارهای بخش هم بیشتر از 4 عصر طول نمی کشید!!!

حالا این ماه من بخش الکتیو گوارش هستم و همین فلو مسوول آموزش روزهای شنبه اندوسکوپی ست!!!!!دقیقا همان روز اول دوباره بحث راه انداخت که شما در سال 4 چقدر بیکارید که بخش راند نمی کنید ما در تهران سال 4 تا خرداد!!! بخش راند می کردیم!!!! دوباره بحثمان شد و این بار یکی از فلوهای سال یک به بهانه نشان دادن اندوسکوپی مرا از آنجا دور کرد!!! تا حالا که فقط مرا می بیند لبخند میزند!!! به گمانم روی نمره ی پایان ماه حساب باز کرده!!! اما من که راهش را بلدم!!!!نیشخند مدیر گروه بخش !!!!نیشخند

 

/ 15 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهدی

سلام من رزیدنت داخلی سال٤ تهرانم برعکس نظر فلو محترم اینجا سال ٤ معمولا از همان ابتدا آف میشه و نهایت کاری که میکنیم راند مختصر بیماران مورنینگی است تعجب میکنم تو شهرستان اینقدر از شما کار میکشند!

مینا

عاشق راهکاراتم مری ... کارت درسته دختر

crescendo

چقدر از این آدم هایی که فقط بلدن با له کردن دیگران خودشون رو بزرگ جلوه بدن بدم میاد ... اه اه

من و پنجاه درصد خودم

چقدر خوبه که خطرات احتمالی و راهکارها رو از قبل اماده می کنی..من که عاشق این روحیه اتم.[چشمک].

جوراب پاره و انگشت ازاد

من سه سال درمونگاه پیوند کبد بیمارستان امام کار کردم...اصلا رزیدنت سال4 نمی دیدیم .... فلو های گوارش چرا...ولی رزیدنت سال4 عملا اف بود

ممول

اصلا وابدا کم نیاریا.همچین آدمای کمبودداری هیچ وخ اصلاح نمیشن.متاسفم

مهدی

سلام نگرفتم! جرا«ای بابا!!!!»؟