سوء تفاهم

نمی‌دانم چرا تازگیها حرفهایم آن طور که نمی‌خواهم تعبیر می‌شود؟!...

 

شوخی‌هایم، جدی...

 

زمزمه‌هایم، فریاد...

 

و حتی خندیدنم گریه!

 

سوء تفاهم ها مثل باکتری تزاید می‌کنند...

 

نمی‌دانم شاید association  بین ذهنم و کلماتی که در فضا منتشر می‌کنم، از بین رفته باشد...

 

نمی‌دانم

 

نمی‌دانم

 

/ 3 نظر / 16 بازدید